7 elemenata podsticajnog porodičnog okruženja

Empatija i razumevanje

Kakve preduslove obezbeđuje roditelj da bi stvorio vezu između sebe i svog visokosenzitivnog deteta, pristupajući mu sa razumevanjem i prihvatanjem?

Zašto je ovo dodatno važan element, kada imamo visokosenzitivno dete?

Kako svoje postupke prilagoditi da bi ih dete doživelo kao ’’ljubav u akciji’’?

Ritam, rituali i predvidivost

Mali senzitivci vole kada znaju šta je to što sledi u jednom danu.

Na koje sve načine možete da im obezbedite tu vrstu sigurnosti?

Zašto su rituali posebno važni i kako kreirati porodične rituale koje će tvoje dete obožavati?

Emocionalna sigurnost deteta i prisutnost roditelja

Kako roditelj može da obezbedi preduslove da bi se dete osećalo prepoznato i voljeno?

Prepoznaj ’’jezik ljubavi’’ tvog deteta i nauči kojim to postupcima svom detetu možeš pružiti upravo onaj tip ljubavi koji mu je najviše potreban

Praktična vežba: Deca i njihovi jezici ljubavi

Odmor

Zašto je odmor značajan za male senzitivce?

Uticaj simpatikusa i parasimpatikusa na ponašanje visokosenzitivnog deteta

Koji su to benefiti kada se poštuje ovaj element i ujedno koji su izazovi ako ga zanemarimo?

Igra

Na koji način igra doprinosi boljem odrastanju senzitivca?

Zašto je posebno važno ’’štititi’’ polje slobodne igre senzitivca?

Senzitivac u igri sa roditeljem – na šta posebno obratiti pažnju?

Ispoljavanje emocija

Kako biti podrška senzitivcu u smanjivanju onoga što ga trigeruje? 

Kako mu pomoći da emocije i misli ispoljava na prihvatljiv način – ’’5 velikih’’ načina?

Upoznaj frustraciju – najvažniju emociju tokom odrastanja visokosenzitivnog deteta

Šta umesto ’’čeličenja’’ senzitivaca?

Kako jačati psihološki imunitet – rezilijentnost deteta?

Pojednostavljivanje

Koji su to preduslovi koje roditelj treba da obezbedi kako bi se smanjilo preplavljivanje deteta u okviru doma i kada su digitalni uređaji u pitanju?

Kako da koristimo mapu okruženja?

Upoznaj 12 znakova u ponašanju visokosenzitivnog deteta koji ukazuju na potrebu za promenom okruženja?

Kako prepoznati psihološki ’’zaglavljenog’’ senzitivca i kako tada koristiti mapu?

Ne "preskači" sebe

Šta je važno da usvojite kao način brige o sebi?

Nije suština u tome da tokom odrastanja dece roditelji sami sebe zanemare. Naučite kako da izbegnete ovu zamku.

Nedajte se zavarati, nema ničeg dobrog u tome da sebe zapostavimo.

Autorski Program "7 elemenata podsticajnog porodičnog okruženja" sadrži:

Više od 4,5 sata snimljenog video materijala

podeljenog u kratke lekcije ili sa poglavljima, koje omogućavaju maksimalno iskustvo učenja.
Pristup svim video lekcijama imaćete 6 meseci.

Upoznaćete Žanu, uživo,

tokom Q & A (pitanja i odgovori) grupnog Zoom susreta, u trajanju od 60 minuta. Snimak susreta biće postavljen na platformi, u slučaju da susret ne možete da ispratite uživo.

Razumevanje i prakse

Ovladaćete praksama koje su od presudnog značaja da biste na najefikaciji način obezbedili preduslove za ostvarivanje podsticajnog porodičnog okruženja kao podrške u ostvarivanju senzitivnosti kao stvarne snage vašeg deteta.

Sertifikat o učestovanju na Programu

Na lični zahtev, izdat od strane Centra za edukaciju Koraci, u PDF formatu, poslat mejlom, po završetku pohađanja autorskog Programa.

Bogat radni materijal

Radni materijal koji podrazumeva pripadajuću prezentaciju, kao i sadržaj koji će Vam pomoći da u potpunosti razumete i usvojite mapu stvaranja podsticajnog porodičnog okruženja za napredovanje vašeg senzitivca.

Autorski Program "7 elemenata podsticajnog porodičnog okruženja" sadrži:

Više od 4,5 sata snimljenog video materijala

podeljenog u kratke lekcije ili sa poglavljima, koje omogućavaju maksimalno iskustvo učenja.
Pristup svim video lekcijama imaćete 6 meseci.

Upoznaćete Žanu, uživo,

tokom Q & A (pitanja i odgovori) grupnog Zoom susreta, u trajanju od 60 minuta. Snimak susreta biće postavljen na platformi, u slučaju da susret ne možete da ispratite uživo.

Razumevanje i prakse

Ovladaćete praksama koje su od presudnog značaja da biste na najefikaciji način obezbedili preduslove za ostvarivanje podsticajnog porodičnog okruženja kao podrške u ostvarivanju senzitivnosti kao stvarne snage vašeg deteta.

Sertifikat o učestovanju na Programu

Na lični zahtev, izdat od strane Centra za edukaciju Koraci, u PDF formatu, poslat mejlom, po završetku pohađanja autorskog Programa.

Bogat radni materijal

Radni materijal koji podrazumeva pripadajuću prezentaciju, kao i sadržaj koji će Vam pomoći da u potpunosti razumete i usvojite mapu stvaranja podsticajnog porodičnog okruženja za napredovanje vašeg senzitivca.

+ VREDNI BONUSI:

1. BONUS KURS

1. BONUS KURS

Autorski kurs: Emocionalna sloboda u roditeljstvu (prepoznaj okidače, pronađi načine da ostaneš smiren/a usred haosa)


Tokom 3 sata saznaćete:

* Zašto je briga o sebi najvažniji element kada podižemo visokosenzitivno dete, pogotovo ukoliko smo i sami visokosenzitivni?
* Kako ublažiti ljutnju i bes u roditeljstvu?
* Upravljanje okidačima u roditeljstvu
* Upoznaj modele patnje odraslih
* Šta čini emocionalno zreo roditelj visokosenzitivnog deteta?
* Unutrašnje dete, unutrašnje saosećanje

2. BONUS KURS

2. BONUS KURS

Autorski mini kurs: Agresivnost kod senzitivaca - šta se krije iza nje?

Tokom samo 30 minuta saznaćete:

* zašto i kako nastaje agresivnost?
* šta nam poručuje?
* koji su najčešći uzroci?
* kada prestaje?
* 3 najčešće greške roditelja kada se agresivnost pojavi
* 6 načina pomoću kojih utičemo na njeno smanjivanje i nestajanje

Značajan autorski Program za sve roditelje koji žele da senzitivnost postane snaga njihove dece!

Kada je planiran novi upisni rok?

Nov upisni rok planiran je početkom sledeće, 2024. godine. Pratite stranicu za više informacija.

Koja je cena pristupa autorskom Programu?

Cena pristupa autorskom Programu i svemu što je navedeno da podrazumeva je 75 EUR ili 8.500 RSD u PROMO periodu.

Šta radni materijal sadrži?

Radni materijal sadrži:
1. Prezentaciju koja prati Program  – 7 najvažnijih elemenata (PDF)
2. Mapu podsticajnog porodičnog okruženja (PDF) i tabela – 7 elemenata (PDF)
3. 12 znakova koji upućuju na to da je tvom senzitivcu potrebna promena okruženja (PDF)
4. Otkrij jezik ljubavi svog senzitivca (PDF)

Prezentacija: Emoconalna sloboda u roditeljstvu
– Na koje načine se pojavljuje tvoj ego (i potencijalno te sabotira)? (PDF)
– Modeli patnje odraslih – pitanja za refleksiju (PDF)
– Sprijatelji se sa svojom ljutnjom i besom (PDF)
– Prakse uzemljenja (PDF)
– Audio vežba: Unutrašnje dete, unutrašnje saosećanje
– Vežba vizualizacije (PDF)
– Vežba: Vrednosti (PDF)
– Vežba: Emocije (PDF)
– Vežba: Nezadovoljene potrebe roditelja (PDF)

Kako je zamišljen ZOOM susret?

Tokom trajanja pristupa platformi za učenje, imaćemo grupni Zoom susret uživo (u trajanju od 60 minuta), tokom kog ću odgovarati na Vaša pitanja. Ukoliko budete sprečeni da prisustvujete Zoom susretu, snimak istog će Vam na platformi biti dostupan, do kraja Programa.