Visokosenzitivno dete i škola

Tema 1 - Ko su visokosenzitivna deca?

Uvod u temu visoke senzitivnosti kod dece

Upoznavanje sa onim šta visoka senzitivnost jeste a šta nije

Upoznavanje sa onim šta karakteriše ovu neuro – biološku crtu kod dece

Tema 2 - Edukacija osoblja

Da ili ne?

U kojoj meri treba upoznavati nastavno osoblje u školi sa pojmom visoke senzitivnosti?

Kako prezentovati informacije o detetu (i koje) a da nastavno osoblje u školi od istih ima koristi?

Tema 3 - Pripreme za polazak u školu

Saznaćete šta je ono što možete učiniti da bi priprema za školu bila što efikasnija.

Tema 4 - Polazak u školu

Šta sam polazak u školu može da znači kada imate visokosenzitivno dete?

Čuveni prvi dan polaska u školu – o čemu posebno voditi računa?

Tema 5 - Dnevni izazovi

Saznaćete koji su to dnevni izazovi sa kojima se visokosenzitivna deca mogu susresti kada krenu u školu i Vi zajedno sa njima

Tema 6 - Perfekcionizam

Upoznaćete šta podrazumeva perfekcionizam kom su visokosenzitivna deca veoma sklona

Saznaćete više o strahu od neuspeha i grešaka koji ide u paketu sa ovom pričom

Tema 7 - Čulna osetljivost

Kako se čulna osetljivost senzitivca manifestuje u razredu? A kako kod kuće?

Saznaćete kako bi ona mogla da stoji na putu i da stvara probleme visokosenzitivnoj deci u razredu, na odmorima u produženom boravku, ali i kod kuće

Tema 8 - Izazovi u odnosu sa vršnjacima

Izazovi u odnosu sa vršnjacima kada je uključivanje u grupu u pitanju, prilaženje drugoj deci, socijalizacija visokosenzitivnog deteta koja često ima drugačiji tok od onog koji učitelj očekuje

Prevencija i prepoznavanje ranih znakova vršnjačkog nasilja u školi

Tema 9 - Tranzicije

Saznaćete šta podrazumevamo pod pojmom tranzicija?

Koje vrste postoje i kako da se odnosimo prema svakoj od njih?

Upoznaćete se sa tim do koje mere svaka utiče na ponašanje visokosenzitivnog deteta

Autorski mini Program "Visokosenzitivno dete i škola" sadrži:

Više od 3 sata snimljenog video materijala

podeljenog u kratke lekcije, koje omogućavaju maksimalno iskustvo učenja.
Pristup svim video lekcijama imaćete 6 meseci.

Upoznaćete Žanu, uživo,

tokom Q & A (pitanja i odgovori) grupnih Zoom susreta, u trajanju od 60 minuta. Snimak susreta biće postavljen na platformi, u slučaju da susret ne možete da ispratite uživo.

Razumevanje i prakse

Ovladaćete praksama koje su od presudnog značaja da biste na najefikaciji način pomogli svom malom senzitivcu da se snađe u školi i da i sam ovlada određenim veštinama koje će mu s tim u vezi pomoći.

Sertifikat o učestovanju na mini Programu

Na lični zahtev, izdat od strane Centra za edukaciju Koraci, u PDF formatu, poslat mejlom, po završetku pohađanja autorskog mini Programa.

Bogat radni materijal

Radni materijal koji podrazumeva pripadajuću prezentaciju, poster izazova i sadržaj koji će Vam pomoći da najbolje pristupite pripremi svog visokosenzitivnog deteta za školu.

Mini Program "Visokosenzitivno dete i škola" sadrži:

Više od 3 sata snimljenog video materijala

podeljenog u kratke lekcije, koje omogućavaju maksimalno iskustvo učenja.
Pristup svim video lekcijama imaćete 6 meseci.

Upoznaćete Žanu, uživo,

tokom Q & A (pitanja i odgovori) grupnih Zoom susreta, u trajanju od 60 minuta. Snimak susreta biće postavljen na platformi, u slučaju da susret ne možete da ispratite uživo.

Razumevanje i prakse

Ovladaćete praksama koje su od presudnog značaja da biste na najefikaciji način pomogli svom malom senzitivcu da se snađe u školi i da i sam ovlada određenim veštinama koje će mu s tim u vezi pomoći.

Sertifikat o učestovanju na mini Programu

Na lični zahtev, izdat od strane Centra za edukaciju Koraci, u PDF formatu, poslat mejlom, na kraju mini Programa.

Bogat radni materijal

Radni materijal koji podrazumeva pripadajuću prezentaciju, poster izazova i sadržaj koji će Vam pomoći da najbolje pristupite pripremi svog visokosenzitivnog deteta za školu.

+ VREDAN BONUS:

Autorski mini kurs: Agresivnost kod senzitivaca - šta se krije iza nje?


Tokom samo 30 minuta saznaćete:

* zašto i kako nastaje agresivnost?
* šta nam poručuje?
* koji su najčešći uzroci?
* kada prestaje?
* 3 najčešće greške roditelja kada se agresivnost pojavi
* 6 načina pomoću kojih utičemo na njeno smanjivanje i nestajanje

Značajan autorski mini Program za sve roditelje školaraca i onih mališana koji se na tu ulogu pripremaju!

Kada je planiran novi upisni rok?

Upisni rok planiran je početkom avgusta 2023.

Koja je cena pristupa autorskom mini Programa?

Cena pristupa autorskom mini Programu i svemu što je navedeno da podrazumeva je 75 EUR ili 8.500 RSD u PROMO periodu.

Šta radni materijal sadrži?

Radni materijal sadrži:
1. Prezentaciju koja prati Program (pdf)
2. Tekst – Oblasti u koji Vaše dete ima problema (word)
3. Pitanja za refleksiju nakon Programa (word)
4. Poster – izazovi (pdf)
5. Priručnik koji prati Program (pdf)

Kako je zamišljen ZOOM susret?

Tokom trajanja pristupa platformi za učenje, imaćemo grupni Zoom susret uživo (u trajanju od 60 minuta), tokom kog ću odgovarati na Vaša pitanja. Ukoliko budete sprečeni da prisustvujete Zoom susretu, snimak istog će Vam na platformi biti dostupan, do kraja Programa.

Želim da se prijavim na listu zainteresovanosti za upis na autorski mini Program “Visokosenzitivno dete i škola” u narednom upisnom roku i da primim obaveštenje kada isti startuje!
Popunite formular ispod:

Ukoliko imate neku napomenu možete je upisati u ovo polje