TOKOM OKTOBRA upis nove grupe
Tema 1 - Razumeti visoku senzitivnost

Dobićete vredne informacije koje se odnose na najznačajnije karakteristike visokosenzitivnih osoba.

Upoznaćete se sa izazovima sa kojima se najčešće susreću visokosenzitivne osobe. Ne, niste jedini.

Preporuke u vezi sa alatima i praksama zahvaljujući kojima ćete imati priliku da iz mod-a „preživljavanja“, korak po korak, prerastete u ohrabrenu visokosenzitivnu osobu.

Upoznaćete se sa podkategorijom visoke senzitivnosti koja će Vam, ukoliko joj pripadate, sama objasniti izvore izazovnosti.

Započećete vođenje dva dnevnika.

Tema 2 - Razumeti telo, razumeti mozak - stres fiziologija, prepoznavanje skrivene traume

Upoznaćete se sa teorijom o tri dela mozga koja ima potencijal da objasni određena stanja i reagovanja.

Upoznaćete se i sa delovima autonomnog / vegetativnog nervnog sistema i saznaćete koji su to stres odgovori koje naše telo daje u određenim situacijama i zašto.

Razumećete koncept skrivene traume, njen uticaj na visokosenzitivne osobe (decu i odrasle) i upoznati tehnike kojima ponovo vraćate sigurnost svom ”unutrašnjem detetu”.

Dobićete nova pitanja za dva dnevnika.

Tema 3 - Energija i emocije

Šta je energija i zašto je njeno razumevanje značajno za nas?

Saznaćete šta znači akronim D.O.E.S. i u kojoj meri postoji razlika između visokosenzitivnih osoba i onih koje to nisu.

Na koji način razumeti svoje emocije i prihvatiti ih kao kompas.

Naučićete kako da osećate, u svoj njhovoj punoći i prijatne i neprijatne emocije a da Vas one ne preplavljuju

Saznaćete koja su to četiri nivoa emocionalne regulacije i zašto su dva posebno važna za visokosenzitivne osobe.

Šta je interocepcija – ”gledanje unutra” i kako nam ona pomaže da promenimo kako se osećamo? Upoznaćete prakse zahvaljujući kojima postajemo svesni našeg unutrašnjeg iskustva.

Dobićete nova pitanja za dva dnevnika.

Tema 4 - Lične granice

Prepoznaćete na koji način su iskustva iz detinjstva odredila Vaš stav o svojim ličnim granicama.

Upoznaćete se sa životnim poljima i koliko je važno da u odnosu na svako imamo dobro postavljene granice.
Šta utiče na formiranje tih granica?

Razumećete zašto je visokosenzitivnim osobama teško u postavljanju ličnih granica.

Upoznaćete se sa načinima koji su prepoznati kao najadekvatniji za postizanje zdravih ličnih granica, kod senzitivaca.

Dobićete nova pitanja za dva dnevnika.

Tema 5 - Prevazilaženje pet vrsta preplavljenosti - prakse

Otkrićete šta je osnovni uzrok preplavljivanju kod visokosenzitivnih osoba.

Šta su okidači/trigeri?

Koje vrste preplavljenosti možemo prepoznati?

Kako da na polju posla, prijateljstva, fizičkog okruženja budemo sebi podrška?

Upoznaću Vas sa praksama koje Vam mogu pomoći u prepoznavanju i prevazilaženju stanja preplavljenosti.

Dobićete nova pitanja za dva dnevnika.

Tema 6 - (Za)voleti sebe - prakse

Šta podrazumeva samo-nega a šta samosaosećajnost?

Zašto su ova dva tipa ljubavi prema sebi posebno važna kada su visokosenzitivne osobe u pitanju?

Dobićete skale za samoprocenu.

Naučićete šta je koncept ”obrnutog Maslova” i kako on na vrlo jednostavan način objašnjava neke suštinske razlike između visokosenzitivnih i ne-visokosenzitivnih osoba.

Biće Vam predočene prakse i vežbe koje Vam mogu pomoći da u odnosu prema sebi dostignete veći nivo ljubavi.

Naučićete kako u većoj meri da razumete sebe i kako da se pravilno odnosite prema svojim potrebama čije zadovoljenje neće samo Vama doneti zdraviji i ispunjeniji život.

Tema 7 - Snage senzitivaca

Osvestićete koje su to značajne osobne koje imaju samo visokosenzitivne osobe (ne sve i ne podjednako zastupljene kod svake).

Koja je prava mera, u kojoj osobine visokosenzitivne osobe postaju snaga?

Ne, ništa se ne podrazumeva. Zašto je važno da ste svesni sopstvene posebnosti koja proizilazi iz osobina visoke senzitivnosti?

Dobićete nova pitanja za dva dnevnika.

Tema 8 - Prilagođenim životnim stilom do autentičnosti

Zašto je važno slediti svoju autentičnost kada ste visokosenzitivna osoba?

Da li ste čuli za termin „flow“ (tok)?

Bićete u prilici da prepoznate Vaše životne vrednosti, kao i vrednosti svog partnera/parnterke.

Prepoznaćete najčešće prepreke koje često stoje na putu osluškivanja sebe i svog „stomaka“.

Upoznaćete se sa konceptom 8 koraka – do kvalitetnijeg i ispunjenijeg života svakog senzitivca.

Program Senzitivnost kao Snaga sadrži:

12+ sati snimljenog video materijala

podeljenog u kratke lekcije, koje omogućavaju maksimalno iskustvo učenja.

Upoznaćete Žanu, uživo,

tokom 6 Q & A (pitanja i odgovori) Zoom grupnih susreta na svaka dva meseca, u trajanju do 90 minuta. Snimci svih susreta biće postavljeni na platformi, u slučaju da susret/e ne možete ispratite uživo.

Iskustvene aktivnosti

Duboke, vođene prakse, koje ćete imati priliku da praktikujete poštujući svoj tempo; kao i brojna pitanja za dva Dnevnika.

Priručnik i Slajdovi prezentacije

Nakon svake teme biće Vam na raspolaganju deo Priručnika koji se odnosi na konkretnu temu (a na kraju Programa ceo Priručnik), kao i ukupno 8 PDF prezentacija, koje prate svaki susret, momentalno dostupnih za preuzimanje.

Sertifikat o učestovanju na Programu

Izdat od strane centra za edukaciju Koraci, u PDF formatu, poslat mejlom , na kraju Programa

Podržavajuća zajednica

Tokom jedne godine pristupa platformi, zahvaljujući forumu koji okuplja senzitivce, spremne da pitaju, komentarišu, ohrabruju, inspirišu…imaćete ekskluzivnu priliku da budete okruženi svojim ”plemenom”

Program Senzitivnost kao Snaga sadrži:

12+ sati snimljenog video materijala

podeljenog u kratke lekcije, koje omogućavaju maksimalno iskustvo učenja.

Upoznaćete Žanu, uživo,

tokom 6 Q & A (pitanja i odgovori) Zoom susreta na svaka dva meseca, u trajanju do 90 minuta. Snimci svih susreta biće postavljeni na platformi, u slučaju da susret/e ne možete ispratite uživo.

Iskustvene aktivnosti

Duboke, vođene prakse, koje ćete imati priliku da praktikujete poštujući svoj tempo; kao i brojna pitanja za dva Dnevnika.

Priručnik i Slajdovi prezentacije

Nakon svake teme biće Vam na raspolaganju deo Priručnika koji se odnosi na konkretnu temu (a na kraju Programa ceo Priručnik), kao i ukupno 8 PDF prezentacija, koje prate svaki susret, momentalno dostupnih za preuzimanje.

Sertifikat o učestovanju na Programu

Izdat od strane centra za edukaciju Koraci, u PDF formatu, poslat mejlom , na kraju Programa

Podržavajuća zajednica

Tokom jedne godine pristupa platformi, zahvaljujući forumu koji okuplja senzitivce, spremne da pitaju, komentarišu, ohrabruju, inspirišu…imaćete ekskluzivnu priliku da budete okruženi svojim ”plemenom”

+ 2 BONUSA:

Online konsultacija sa Žanom

u trajanju do 60 minuta tokom trajanja Programa (Vi birate kada Vam je najpotrebnija )

Otkrivajući senzitivnog sebe

(ženska i muška verzija) – 52 pitanja za dnevnik samospoznaje.
Dnevnik koji sadrži 52 pitanja/teme koje pomažu visokosenzitivnoj osobi da razvije svoju samo-svest, samo-ekspresiju, poveže sa svojim unutrašnjim-kompasom, kao i da transformiše svoje uvide u realne životne promene

Pridruži se Programu

Kada će Program biti dostupan za kupovinu?

Program će na platformi biti dostupan u novembru 2022. godine.

Koja je cena Programa?

Cena pristupa Programu i svemu što je navedeno da podrazumeva je 248 eur ili 28.800 rsd.

Postoji mogućnost plaćanja na dve rate.

Aktuelni su popusti!

Želite da saznate kako da senzitivnost postane Vaša snaga?