Uvod - Senzitivnost kao snaga 2

U Uvodnom delu Programa

Otkrićeš ko su visokosenzitivna deca

Saznaćeš šta je osetljivost senzornog procesuiranja i šta su D.O.E.S. karakteristike visoke senzitivnosti

Imaćeš priliku da popuniš upitnik za roditelje visokosenzitivne dece

Tema 1 - Emocionalna regulacija - od koregulacije do samoregulacije

Promenićeš doživljaj i način reagovanja na neprijatne emocije deteta i njegove burne emocionalne reakcije, u smeru reagovanja sa namerom

Naučićeš kako imati više energije da se nosiš sa stresom u roditeljstvu , kada podižeš visokosenzitivno dete

Shvatićeš važnost 4 elementa u ovom procesu: samo-regulacije -empatije-samosvesti- socijalne svesti

Razumećeš 3 funkcionalno različita dela mozga, koja utiču na ponašanje, kako roditelja, tako i dece

Upoznaćeš se sa 5 neophodnih koraka u procesu koregulacije: 1) interakcija roditelj-dete, 2) samosvest roditelja 3) znanje roditelja – neuronauka 4) samo – nega roditelja 5) osvešćivanje negativnih predrasuda – implicitnih i eksplicitnih

Shvatićeš šta utiče na ponašanje visokosenztivnog deteta

Naučićeš kako prepoznati kada je tvoje visokosenzitivno dete u : 1) ”crvenom”, 2) ”plavom” a kada u 3) ”zelenom” mozgu

Tema 2 - Disciplina- primerena visokosenzitivnom detetu (bez nagrada, kazni, posramljivanja, poređenja i kritikovanja)

Otkrićeš zašto je jedna od najvažnijih stvari u podizanju senzitivaca – mudro disciplinovanje

Otkrićeš koji stilovi vaspitanja postoje

Predstaviću ti vežbu – Šta su okidači za burno emocionalno reagovanje visokosenzitivnog deteta

Naučićeš koja su to 23 najčešća razloga dečjeg neprihvatljivog ponašanja

Saznaćeš zašto je pristup disciplini važno prilagoditi visokosenzitivnom detetu, kako teče moralni razvoj senzitivaca i šta znači biti ”prirodni internalizar”

Saznaćeš kako na najbolji način reagovati preventivno kada je u pitanju disciplina

Naučićeš koje disciplinske prakse treba izbegavati kada imamo visokosenzitivno dete

Upoznaćeš se sa 9 najvažnijih principa i alata Pozitivne discipline (jednog od najboljih disciplinskih pristupa kada su visokosenzitivna deca u pitanju)

Naučićeš kako reagovati kada je tvoje visokosenzitivno dete u ”crvenom” delu mozga a kako kada je u ”plavom” i kako podsticati dete u ”zelenom” delu mozga

Preporučiću ti knjige iz oblasti discipline (sa naglaskom na pristupe koji su posebno preporučljivi kada imamo visokosenzitivno dete)

Tema 3 - Podsticanje samosvesti i samopoštovanja

Otkrićeš zašto je posebno važno podsticati samopoštovanje i samosvest kod malih senzitivaca

Šta je samopoštovanje?

Zašto su mali senzitivci skloniji tzv.negativnom samoprocenjivanju?

Predstaviću ti ček listu : Znaci koji bi mogli ukazivati na to da dete ima problem sa samopoštovanjem

Shvatićeš koji su najčešći razlozi ovoj pojavi

Upoznaćeš 4 izvora samopouzdanja

Saznaćeš šta je negativni realizam i zašto je on toliko često prisutan kod visokosenzitivne dece

Naučićeš kako se razvija tzv. pozitivni realizam

Upoznaćeš 15 konkretnih načina kojima se to postiže

Preporučiću ti knjige (dodatnu literaturu) iz ove oblasti

Tema 4 - Razvoj rezilijentnosti (psihološke otpornosti)

Naučićeš šta podrazumevamo pod pojmom rezilijentnost a šta ona nije.

Šta je čini? Šta moramo imati na umu kada govorimo o rezilijentnosti visokosenzitivne dece?

Saznaćeš kako roditelji malih senzitivaca mogu da koriste izazove kao prilike za razvoj deteta

Najvažnije od svega, naučićeš kako u odnosu sa tobom, razvijati rezilijentnost tvoj senzitivca – na 11 praktičnih načina!

Tema 5 - Podsticanje razvojnog mentalnog stava - podsticanjem istrajnosti, prevladavanjem straha od grešaka i izazova, hrabrošću da se upusti u novo i nepoznato

Naučićeš šta je trajni a šta razvojni mentalni stav, po dr Kerol Dvek i zašto je on od presudne važnosti za našu budućnost i budućnost naše senzitivne dece

Imaćeš priliku da rešiš test i otkriješ da li u ulozi roditelja (ali i u drugim životnim ulogama) poseduješ trajni ili razvojni mentalni stav?

Saznaćeš kako da uz pomoć neobičnih pitanja podstakneš razvojni mentalni stav kod svog senzitivca

Otkrićeš moć reči ”još uvek”

Saznaćeš u kakvoj su vezi visoka senzitivnost i mentalni stav, zašto su senzitivci najčešće u trajnom i kako to promeniti

Upoznaćeš 7 najznačajnijih prilika za podsticanje razvojnog mentalnog stava kod dece.

Tema 6 - Prevazilaženje straha i anksioznosti

Upoznaću te sa razvojnim (atačment) modelom anksioznosti dece, po dr Gordonu Nojfeldu

Naučićeš šta jeste anksioznost, šta su strahovi a šta je alarmni sistem?

Prepoznaćeš kako roditelji mogu alarmirati senzitivca, a da toga nisu svesni

Naučićeš šta znači životno neizbežna nelagoda (ŽNN) i koje ŽNN najčešće alarmiraju senzitivce

Naučićeš šta je adaptacija (po ovom modelu) a šta hrabrost i kako je podsticati kod malih (i kod velikih) senzitivaca

Shvatićeš u kakvoj su vezi anksioznost i separacija (nedostatak, gubitak osobe za koju smo vezani) i koji su tipični primeri separacije posebno bolni za male senzitivce

Prepoznaćeš skrivene uzroke separacije

Prepoznaćeš razloge sve češće prisutne anksioznosti među decom danas

I najvažnije od svega, naučićeš kako pomoći detetu koje je anksiozno!

Tema 7 - Razvoj veština zauzimanja za sebe (pogotovo u odnosu na decu koja ne poštuju granice senzitivaca)

Naučićeš zašto je malim senzitivcima posebno važno pomoći oko uspostavljanja jakih i zdravih psiholoških granica, u odnosu na drugu decu

Otkrićeš preduslove za jačanje zdravih granica

Shvatićeš zašto su mali senzitivci ”laka meta” vršnjaka, zašto ne traže pomoć i koji su rani znaci upozorenja na vršnjačko nasilje?

Upoznaćeš strategiju broj 1 – Učite ih da menjaju perspektivu

Upoznaćeš strategiju broj 2 – Učite ih da se pitaju da li se stvarno radi o njima?

Upoznaćeš strategiju broj 3 – Učite ih da ne budu ”meta”

Naučićeš kako pomoći visokosenzitivnom detetu da nađe i održi prijateljstvo – šta činiti a šta ne!

Program Senzitivnost kao Snaga 2 sadrži:

12+ sati snimljenog video materijala

podeljenog u kratke lekcije, koje omogućavaju maksimalno iskustvo učenja.

Upoznaćete Žanu, uživo

Tokom 5 online (pitanja i odgovori) grupnih susreta uživo, preko Zoom platforme, imaćete priliku da mi postavite pitanja. Biću tu za sve vaše nedoumice koje se jave tokom praćenja lekcija. Susreti će biti snimani i arhivirani na platformi.

Pristup edukativnoj platformi 6+3 meseca

Edukativna platforma, sa svim sadržajima koji su navedeni, biće Vam na raspolaganju 6 meseci, da biste imali sasvim dovoljno vremena da u Programu uživate i kroz isti prođete svojim tempom plus dodatna 3 meseca memberšip mesečnog programa (sve teme i lekcije + dodatni sadržaji)!

Bogat radni materijal

Svaku temu prati bogat radni materijal (prezentacija u PDF formatu, upitnici, ček liste, vežbe, posteri, smernice, konkretni primeri onoga čime se u okviru date teme bavimo …)

Sertifikat o učestovanju na Programu

Izdat od strane centra za edukaciju Koraci, u PDF formatu, poslat mejlom, na kraju Programa

Podržavajuća zajednica

Zahvaljujući forumu koji okuplja roditelje malih senzitivaca, spremne da pitaju, komentarišu, ohrabruju, inspirišu… imaćete ekskluzivnu priliku da budete u grupi onih koji vas razumeju i znaju šta znači podizati senzitivca (koliko je u tome radosti i izazova, u isto vreme)

Program Senzitivnost kao Snaga 2 sadrži:

12+ sati snimljenog video materijala

podeljenog u kratke lekcije, koje omogućavaju maksimalno iskustvo učenja.

Upoznaćete Žanu uživo

Tokom 5 online (pitanja i odgovori) grupnih susreta uživo, preko Zoom platforme, imaćete priliku da mi postavite pitanja. Biću tu za sve vaše nedoumice koje se jave tokom praćenja lekcija. Susreti će biti snimani i arhivirani na platformi.

Pristup edukativnoj platformi 6+3 meseca

Edukativna platforma, sa svim sadržajima koji su navedeni, biće Vam na raspolaganju 6 meseci, da biste imali sasvim dovoljno vremena da u Programu uživate i kroz isti prođete svojim tempom plus dodatna 3 meseca memberšip mesečnog programa (sve teme i lekcije + dodatni sadržaji)

Bogat radni materijal

Svaku temu prati bogat radni materijal (prezentacija u PDF formatu, upitnici, ček liste, vežbe, posteri, smernice, konkretni primeri onoga čime se u okviru date teme bavimo …)

Sertifikat o učestovanju na Programu

Izdat od strane centra za edukaciju Koraci, u PDF formatu, poslat mejlom, na kraju Programa

Podržavajuća zajednica

Zahvaljujući forumu koji okuplja roditelje malih senzitivaca, spremne da pitaju, komentarišu, ohrabruju, inspirišu…imaćete ekskluzivnu priliku da budete u grupi onih koji vas razumeju i znaju šta znači podizati senzitivca (koliko je u tome radosti i izazova, u isto vreme)

+ 2 VREDNA BONUSA:

Snimak vebinara: Mali diktatori - kada se zamene uloge roditelja i deteta (3h + prezentacija u PDFu)

* zašto je u porodicama širom sveta sve više dece ”malih diktatora”
* kojih su 5 vrsta ”malih diktatora”
* šta je ”obrnuti” atačment (afektivna vezanost)
* zašto se javlja kod visokosenzitivne dece
* koji je glavni uzrok sve prisutnijeg problema ovog tipa
* kojih 7 roditeljskih praksi posebno podstiču nastanak ”malog diktatora”
* zašto pretnje, pokazaću-ti-ko-je-glavni pristup, kazne, tajm-aut, ignorisanje, tretman ćutanjem, nagrade, stikeri, itd. ne pomažu
* koje su glavne smernice na putu menjanja ovog ”naopako” postavljenog hijerarhijskog odnosa i
* kako se, kao roditelj, ponovo vratiti u ulogu ”pilota u avionu”

snimak vebinara: Prekinite dramu odlaska na spavanje (3h+ prezentacija u PDFu)

* naučićete zašto visokosenzitivna deca imaju problem sa odlaskom na spavanje
* šta se zapravo krije iza ”čudovišta”, ”straha od mraka”, ”još jedne priče”, ”još jedne čaše vode” i zašto ona to ”nama ne rade namerno”
* naučićete kako detetu obezbediti okrepljujuć san tokom noći, dok u isto vreme negujete povezanost i obezbeđujete mu osećaj sigurnosti
* dobićete značajne uvide, zasnovane na naučnim dokazima, koji će vam pomoći da vaš pristup odlasku na spavanje detetu bude maksimalno od pomoći
* saznaćete kojih se zamki treba kloniti (i ispraviti, ako treba)
* imaćete priliku da postavite pitanja (koja se odnose na temu vebinara)

Pridruži se Programu

Kada će Program biti dostupan za kupovinu?

Program će ponovo biti dostupan od 10. do 25. aprila 2023. godine.

Koja je cena Programa?

Cena pristupa Programu i svemu što je navedeno da podrazumeva je 248 eur ili 28.800 rsd.

Postoji mogućnost plaćanja na dve rate.

Aktivni su i popusti.

Zbog velikog interesovanja snimak vebinara -Kako reagovati na izazovno ponašanje deteta sa poštovanjem- je dostupan i ovde za sve koji žele da ga pogledaju