Mini Programi

Upoznajte se sa mojim autorskim mini Programima

Posebno kreiranim da osnaže roditelje visokosenzitivne dece na poljima na kojima postoje brojni izazovi koji mogu biti obeshrabrujući za roditeljske kompetencije.

Niste sami!

MALI DIKTATORI - autorski mini Program
Upis - pratite stranicu za više informacija

MALI DIKTATORI - autorski mini Program

Sve veći broj dece prepoznajemo među zahtevnom, zapovednom, kontrolišućom decom. Mali diktatori su deca izazovnija za svoje roditelje, predisponirana za brojne probleme, uključujući anksioznost, agresiju, protivljenje i prkos, probleme sa ishranom. Razumevanje ove dinamike otvara vrata promenama u porodici, vrtićkoj grupi/učionici i društvu.

PREVAZILAŽENJE STRAHA I ANKSIOZNOSTI - autorski mini Program
Upis - pratite stranicu za više informacija

PREVAZILAŽENJE STRAHA I ANKSIOZNOSTI - autorski mini Program

Čak 20% dece i tinejdžera se kvalifikuje za dijagnozu anksioznog poremećaja, što ga čini najčešćim problemom mentalnog zdravlja danas. Anksioznost može imati različite oblike uključujući opsesije, kompulzije, fobije kao i druga zbunjujuća ponašanja.
Sve više verujem da ključ za rešenje brojnih izazova, pa tako i anksioznosti kod dece, zapravo leži u ohrabrivanju roditelja da iz sasvim drugačijeg ugla pristupe ''priči'' svog deteta koje je u problemu, kao i da svoj fokus prebace na razumevanje šta se sve nalazi iza svega toga!
Ne možemo da tretiramo nešto što ne razumemo, a razumevanje anksioznosti je od suštinskog značaja za napredak. Ovaj mini program donosi svežu i obećavajuću perspektivu na jedan od najzabrinjavajućih ljudskih problema današnjice.

VISOKOSENZITIVNO DETE I ŠKOLA -  autorski mini Program
Upis - pratite stranicu za više informacija

VISOKOSENZITIVNO DETE I ŠKOLA - autorski mini Program

Svi Vi koji imate visokosenzitivno (veoma osetljivo) dete znate koliko je ponekad izazovna Vaša roditeljska uloga. O visokosenzitivnoj deci još uvek se malo zna. Saveti koje često dobijate, i od strane profesionalaca kojima se obraćate, mahom se odnose na decu koja nisu visokosenzitivna, pa samim tim ni Vama a ni Vašem detetu nisu od koristi (ponekad su, čak i štetni).
Upravo zbog toga, kreirala sam mini Program namenjen upravo Vama - roditeljima visokosenzitivne dece, koji svog (budućeg) školarca žele da pripreme i podrže na pravi način!

Iako prvenstveno namenjen roditeljima visokosenzitivne dece, program su do sada pohađali i učitelji, stručni saradnici u školama, vaspitači u godini pripremnog predškolskog programa, bake, itd....Zapravo, on će biti od velike koristi svima koje interesuje polje visoke senzitivnosti dece uzrasta do 10 godina u kontekstu školskog sistema.

Vidimo se na Vašem omiljenom mini Programu!