Povratna informacija

Pred Vama se nalazi upitnik koji će nam služiti kao povratna informacija.

Vaše iskustvo nam je važno. Sve što želite da podelite sa nama možete učiniti u okviru ove forme.

Izaberite jedan od ponuđenih odgovora.

Upišite Vaš odgovor.

Mogući su višestruki odgovori.

Upišite Vaš odgovor ili objašnjenje za neki od navoda koji ste odabrali da je tačan.

Upišite sve ono što je uzrokovalo Vašu odluku da prekinete ovo putovanje i druženje sa nama.