AKTIVAN JE UPIS NA PROGRAM

Gostovanja

Pred vama su
snimci (video/audio) gostovanja

Visokosenzitivne osobe

Sve one zanimljive teme koje mogu biti podrška osvešćivanju i ujedno ohrabrenje samoljubaznosti, samopoštovanju, temelju od kog počinje naš odnos sa drugima

Saznajte više

Visokosenzitivna deca

Teme koje mogu biti podrška u razumevanju prirode visokosenzitivnog deteta, nekih karakteristika koje proizilaze iz temperamenta i načina na koji može biti bolji u svojoj roditeljskoj ulozi

Saznajte više

RADIO EMISIJE

Predstavljaju spoj dobrih pitanja sa odgovorima koji će mnogima koristiti na putu rasta (u samospoznaji i u roditeljskoj ulozi)

Zbog boljeg sumiranja tema emisije se, pored originalnog izdanja, mogu preslušati i u vidu izdvojenog sadržaja, baziranog isključivo na pitanje-odgovor.

VIDEO EMISIJE

Odgovori na pitanja koja dotiču visokosenzitivne osobe kao i visokosenzitivne roditelje biće podrška boljem razumevanju ove značajne biološke crte.

Emisije su dodate na sajt putem originalnih linkova. Pozivam vas da ispratite zanimljive sadržaje i ono što sa vama dele i moji sagovornici.

Dostupan sadržaj

Visokosenzitivne osobe

Teme koje će biti interesantne visokosenzitivnim odraslim osobama na putu osvešćivanja i samospoznaje.

Dostupan sadržaj

Visokosenzitivna deca

Teme koje će biti interesantne roditeljima visokosenzitivne dece i svima koji se njima bave